Donation Sundsvall Hospice


En målning jag arbetar på sedan augusti 2021, en donation som ska skänkas till Sundsvalls Hospice som tack för den kärleksfulla vård min mor fick i livets slutskede våren och sommaren 2021 på Sundsvalls Hospice.

Stora torget och centralgatan 2021


Arbetsnamnet på årets projekt är fractions. Jag har valt att arbeta med små detaljer i lövverket, och kraftigt reducerat detaljerna, och enbart valt att fånga den oregelbundna men självklara rytmen i naturens samspel, där ingen absolut rak linje förekommer, jag har arbetat med de färger som för ögonblicket passerade lövkronan, och sökt ett samspel som är både harmoniskt och spretigt levande. Färgerna och nyanserna samspelar med det naturliga ljuset på platsen, och skuggor och reflexer bildar nya ljuseffekter.

Esplanaden 2020


Arbetsnamnet på mitt projekt är nature reclaim, en reflektion kring hur en global kris kan vara ett uppvaknande och en möjlighet.


Vad händer om en hel värld tvingas stanna upp, industrierna slutar sprida sina gifter för en stund, och naturen får chansen att ta ett djupt andetag?


Vi har fått möjligheten att se Venedigs grumliga vatten klarna, och delfinerna leka. Vi har fått möjligheten att se de smogfyllda skyarna klarna, och människor andas ren luft för första gången på decenium.


Jag vill med mina organiska växtfragment i företrädelsevis gröna och gula toner, skänka en tanke till den naturliga växtkraft vi trängt undan, men för vår egen skull bör tillåta att återfå sin livgivande balans.