Index

Gucco

PORTFOLIO

Esplanaden 2020


Arbetsnamnet på mitt projekt är nature reclaim, en reflektion kring hur en global kris kan vara ett uppvaknande och en möjlighet.


Vad händer om en hel värld tvingas stanna upp, industrierna slutar sprida sina gifter för en stund, och naturen får chansen att ta ett djupt andetag?


Vi har fått möjligheten att se Venedigs grumliga vatten klarna, och delfinerna leka. Vi har fått möjligheten att se de smogfyllda skyarna klarna, och människor andas ren luft för första gången på decenium.


Jag vill med mina organiska växtfragment i företrädelsevis gröna och gula toner, skänka en tanke till den naturliga växtkraft vi trängt undan, men för vår egen skull bör tillåta att återfå sin livgivande balans.

PORTFOLIO

Målning


Arbetsnamnet på mitt projekt är nature reclaim, en reflektion kring hur en global kris kan vara ett uppvaknande och en möjlighet.


Vad händer om en hel värld tvingas stanna upp, industrierna slutar sprida sina gifter för en stund, och naturen får chansen att ta ett djupt andetag?


Vi har fått möjligheten att se Venedigs grumliga vatten klarna, och delfinerna leka. Vi har fått möjligheten att se de smogfyllda skyarna klarna, och människor andas ren luft för första gången på decenium.


Jag vill med mina organiska växtfragment i företrädelsevis gröna och gula toner, skänka en tanke till den naturliga växtkraft vi trängt undan, men för vår egen skull bör tillåta att återfå sin livgivande balans.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna